519 625 400 biuro@ardia.pl

Szukasz sprawdzonego i odpowiedzialnego zarządcy dla swojej nieruchomości?

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje potrzeby.

Zarządzanie nieruchomościami to proces ciągły, przez co wymaga stale wysokiej jakości.

Właściciele lokali szybko przekonują się, że ich nieruchomość jest w „dobrych rękach"

O Nas

Założyciel firmy Ardia Nieruchomości to zarządca z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i administrowaniu, głównie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.
Zarządzanie i administrowanie wieloma nieruchomościami w tym okresie, pozwoliło nam stwierdzić, że najlepsze wyniki i wysoki poziom usługi, a przez to zadowolenie Wspólnot, osiąga się przy możliwie największym bezpośrednim zaangażowaniu własnym. W związku z tym twórcy firmy zakładają jej rozwój do momentu, w którym przyjęte warunki będą spełniane. Każdą naszą Wspólnotę traktujemy bowiem w indywidualny sposób, bo każda Wspólnota jest inna, ma inne potrzeby, problemy. Zależy nam na dobrej, wieloletniej współpracy.
W Ardii zarządzanie i administrowanie realizowane jest przez przygotowanych specjalistów w swoich dziedzinach. Systematycznie doskonalimy swoje umiejętności, poszukujemy nowych rozwiązań.

Zdobyta wiedza i doświadczenie połączone z przyjemnością wykonywania pracy zarządcy pozwalają nam zaproponować Państwu swoje usługi. Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy z naszą firmą.

Cel Firmy

Zarządzanie nieruchomościami według wysokich standardów przez kompetentny zespół ludzi.

Zespół

Zarządca nieruchomości to nie firma, ale konkretni ludzie – ich wiedza, doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie. Tworzymy zespół, który z powodzeniem zarządza i administruje nawet najbardziej wymagającymi Wspólnotami. Szeroki zakres uprawnień, jak posiadane państwowe licencje zarządcy nieruchomości, uprawnienia księgowe i inżynierskie, są zawsze do dyspozycji naszych Wspólnot.

Komunikacja

Kluczowym elementem skutecznego zarządzania i administrowania nieruchomością jest sprawny przepływ informacji, komunikacja między właścicielami i reprezentującym ich Zarządem, a zarządcą.

Na właściwą komunikację składają się odpowiednio zredagowane ogłoszenia, dostarczone na czas wiadomości, profesjonalnie przeprowadzone spotkania i zebrania, ale przede wszystkim częste, merytoryczne rozmowy. Staramy się, aby wszystkie wymienione elementy komunikacji funkcjonowały prawidłowo, dzięki czemu udaje się uzyskać właściwy przepływ informacji, uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, a nawet konfliktów.

Nowoczesne techniki i narzędzia

Rutynowo wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania techniczne usprawniające zarządzanie. Najnowsze oprogramowanie, które stosujemy, pozwala zarówno na wyeliminowanie błędów ludzkich, jak też ograniczenie zbędnych kosztów. Dziś standardem jest strefa mieszkańca, masowa korespondencja SMS i mailowa, dzięki czemu właściciele mają natychmiastowy dostęp do informacji dotyczących całej nieruchomości, jak też swoich lokali.

Pomoc merytoryczna

Lata zarządzania nieruchomościami, zebrane doświadczenia, przygotowanie zawodowe w wielu dziedzinach pozwalają nam na odpowiedzialne doradzanie w trudnych sytuacjach zarówno Zarządowi Wspólnoty, jak też poszczególnym właścicielom.

W przypadku, gdy potrzebna jest bardziej wyspecjalizowana pomoc korzystamy z wiedzy współpracujących z nami firm (kancelarie prawne, brokerzy ubezpieczeniowi, inżynierowie różnych specjalności), tak by doradztwo było możliwie pełne i wszechstronne.

Sprawozdawczość

W indywidualny, opisany w umowie o zarządzanie sposób, przygotowujemy w trakcie roku sprawozdania finansowe, które pozwalają Zarządowi Wspólnoty na bieżącą kontrolę wykonania ustalonych i zaplanowanych przez współwłaścicieli zadań. Zarząd Wspólnoty jest stale informowany o wszelkich zdarzeniach dotyczących funkcjonowania nieruchomości, dzięki czemu może właściwie i na czas reagować. Staramy się, aby Zarząd Wspólnoty uzyskał pewność oparcia w zarządcy.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczne funkcjonowanie zarządzanych nieruchomości we wszystkich jego aspektach. Jest to bezpieczeństwo zarówno w sensie odpowiedniej bieżącej pomocy właścicielom, jak też terminowo zlecanych przeglądów, aż po starannie dobrane ubezpieczenie na warunkach indywidualnie ustalonych dla każdej Wspólnoty. Sami także jesteśmy ubezpieczeni zgodnie z wymogami ustawowymi. W szerszym zakresie to również bezpieczeństwo danych właścicieli wynikających z przepisów RODO oraz bezpieczeństwo danych informatycznych odpowiednio przechowywanych i archiwizowanych.

Korzyści dla wspólnoty

Poza najważniejszą korzyścią – dobrze zarządzaną nieruchomością :

1. Nasze osobiste, bezpośrednie zaangażowanie we wszystkie sprawy Wspólnoty;

2. Dzięki unikalnej strukturze organizacyjnej wiedzę o sprawach Wspólnoty posiada co najmniej kilka kompetentnych osób;

3. Stała kontrola kosztów Wspólnoty i umiejętność ich optymalizacji

4. Dogodna lokalizacja biura w centrum miasta

Bonusy

1. Weryfikacja dokumentów finansowych Wspólnoty oraz prawidłowości rozliczeń z ostatniego okresu rozliczeniowego zakończona odpowiednim raportem;

2. Pełny przegląd nieruchomości z uwzględnieniem jej potrzeb;

2. Rabaty za skuteczne polecenie naszych usług innym Wspólnotom;

Zakładki

1. Przydatne akty prawne (linki do następujących ustaw, na stronach isap.sejm.gov.pl)

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

6. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

7. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

ARDIA NIERUCHOMOŚCI ARTUR SALAMON

ul. Marii Curie-Skłodowskiej
20-029 Lublin, 3/0.15

NIP 712-139-80-11
Regon 430705897

Zadzwoń

519 625 400

Napisz

biuro@ardia.pl

Kontakt

Zostaw wiadomość

RODO

2 + 13 =